SÍDLO SPOLEČNOSTI

Euro - African Cooperative, družstvo
Vodní Valy 766
570 01 Litomyšl
Czech Republic (EU)

+420 730 732 620
info@eacoop.eu

IČ     025 40 070
DIČ  CZ02540070
OBCHODNÍ KANCELÁŘ

4 Jejeniwa street
Ketu
Lagos state
Nigeria

+234 703 297 9897
nigeria@eacoop.eu
spol. je zapsaná v OR pod spisovou zn. Dr. 1537 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové